Background-image
"Polylogue" - "http://notam02.uio.no/polylogue.html"

Et "work in progress" nettsted, stilt ut i Kunstnett Norges galleri i perioden 2002->2003

Tekniske aspekter:

"Polylogue" eksisterer i form av en Common-Lisp prosess gående på en maskin koblet til internett. Blant mye annet har programmet også som oppgave å fungere som vev-server. Den tar i mot "http-requests" på port 80 på normalt vis fra vev-klienter (browsere) og annet som rører seg på nettet, og reagerer på disse etter forutsetningene som er programmert inn.

All informasjon streamet til http-klienter - lyd, bilde, tekst, struktur osv. - samt grensesnittet til publikum, lenker, "http-entities", datastrukturer (inkludert nye funksjoner) etc. - blir generert dynamisk. Ingenting forlater serveren i samme tilstand to ganger. (Imidlertid har browsere et visst minne som av og til må overstyres eksplisitt - klikk "Reload" el.).

Den delen av "Polylogue" som er vev-server blir dynamisk justert i det funksjonene som reagerer på http-requests forandres, styrt tildels av mønster i publikums bruk av verket, og tildels av forutsetninger bygd inn i programmet selv.

Konkret:

Lyd:

Når serveren vil serve lyd, bygger den CLM "instrumenter" - lisp-funksjoner som implementerer FM, Waveshaping, granulære teknikker, sampling, fysisk modellering, akustisk prosessering osv. - og kaller disse for å generere temporære lydfiler, som igjen blir transformert videre til RealAudio filer/strømmer (audio/x-pn-realaudio) og servet ut til publikum. For å høre lyden på sin egen maskin trenger man en RealAudio

Bilde:

Når serveren vil serve bilde, bygges og kalles CMN(URL:http://ccrma-www.stanford.edu/CCRMA/Software/cmn/cmn.html)- og andre lisp-funksjoner som generer Postscript kode, som pipes til en Ghostscript-prosess, som igjen streamer bilde-data ut av serveren (image/jpeg, image/gif og image/png). Eksempler på bildestrømmer generert av programmet er musikalsk notasjon i forskjellige former, visualiseringer av strukturene i verket, animasjoner som viser forløp osv. Noe grafikk som tar form som gif-animasjoner blir generert av Snd(URL:http://ccrma-www.stanford.edu/CCRMA/Software/snd/snd.html) og Gimp(URL:http://www.gimp.org), som blir matet Scheme scripts dynamisk generert av serveren.

Tekst:

teksten i systemet blir til etterhvert som publikum bruker det. Tildels som tekst puttet inn av publikums i forms, tildels som http-requests gjort av verket selv.

Interaksjon:

verket generer og modifiserer lenker til publikum dynamisk. Vevsider hvor man kan interagere på ulike måter, tekst-input, innlasting av filer, valgmuligheter osv. Verket registrer informasjon om brukerne og deres interaksjon med "Polylogue" - og bruker denne til å justere seg selv dynamisk.

Fra tid til annen presenterer verket på ulike måter sin egen historie, i form av lyd, bilde, symboler og lenker.

Struktur:

PolyLogue starter med kaos, og antar farger og former og forskjellige typer potensielt oppfattbare struktur-kategorier (utover kaos) etterhvert. Verket vil alltid kreve at publikum anvender en viss grad negativ entropi på spørsmålene som blir levert fra serveren. Imidlertid vil endringen over tid - at verket utvikles, tar form - forhåpentligvis være opplagt for alle som ser dette mer enn en gang (en dag).

Mange av de prosessene som dynamisk styrer verkets struktur er kodet som Common Music- -prosesser.

At alle elementene i dette verket -- lyd, bilde, tekst, struktur -- er lisp-kode i samme lisp-program, gjør det enkelt å integrere og viske ut grensene for de ulike mediene. Notasjon, symboler, annen visuell informasjon, tekst, lenker, interaksjon, lyd, struktur går over i hverandre.

Litt om valg av tittel:

De fleste vil antagelig tolke tittelen utfra en vanlig forståelse av begrepene "dialog" og "poly..". I motsetning til begrepet "dialog" (som vanligvis brukes om en kommunikasjon mellom 2 eller flere konkrete deltagere) innebærer bruken av tittelen "Polylogue" i dette verket en dialektikk mellom individet og en ikke-avgrenset, udefinerbar mengde. Individet samhandler i verket med sin egen historie, andre tilsvarende interagerende individer som har preget verkets utvikling, forutsetninger og grenser lagt inn av skaperen av verket og de tekniske medier interaksjonen foregår i.

Vev-serveren:

Verket har innebygd sin egen http-server. Den ble startet på vanlig måte når verket ble igangsatt, men både lenkene og de "entities" som svarer på http-requests blir generert dynamisk etter igangsettingen. Publikum som sender http-requests til verket justerer også funksjoner, datastrukturer og parametre som styrer serverens funksjonalitet under utstillingens gang.

Annet:

All programvare i bruk på serversiden av dette verket er utgitt under GPL, og er tilgjengelig gratis for nedlasting via internett. Verket kjører på en maskin som kostet ca. Nkr. 5000,- i innkjøp.


Last modified: Fri Mar 18 12:41:17 CET 2005