Anders Vinjar: List of Works

YEAR TITLE DESCRIPTION DURATION
2017 Balansefuge Commission from Poing trio. Financed by Norsk komponistfond. ``Balansefuge'' is composed using techniques for analysis/resynthesis of musical structure, where a rich raw material consisting of audio and musical structure is analysed and filtered using self learning algorithms. During the process the algorithms steadily improve their own accuracy, resulting in the music getting more predictable. At given stages in this process towards decreasing entropy new, overlapping material is introduced, representing errors, and the process continues in new directions. The live electronics is programmed using the same principles, but is pre-trained before the actual performance to recognize and understand musical situations occuring while performing the piece, and deliver relevant response. The electronics is controlled solely through the musicians playing their instruments, and the sound coming from their instruments. 14:14
2017 Feberdigte «Feberdigte» er en kronologisk musikalsk leting i 100 års skapende norsk musikkhistorie. Verket ble til som del av EAUs prosjekt «NKFi100» i anledning NKFs 100-års jubileum. Puslespillbrikkene brukt som materiale i verket er korte utdrag fra verk urframført i tiden fra 1917 til 2016. Dette verket er ett i en serie på tilsammen 8 verk som hver hadde som tema 100 års skapende tonekunst i hver sin bestemte region av Norge. Alle de 73 ulike norske komponistene materialet i dette verket er hentet fra er født og oppvokst på østlandet. Kronologien i materialet er fulgt nøye sånn de er lagt ut i verket, og enkelte biter har fått lov til å fungere som kontrapunkt eller bygge større fraser i kombinasjon med andre biter. Det kanskje mest interessante under komponeringen var arkivarbeidet, og det å etterhvert få oppleve en fortettet klanglig forståelse av viktige milepæler i moderne norsk musikkhistorie. Takk til Nasjonalbiblioteket og NRK for hjelp og tilgang til deres fantastisk rikholdige arkiver! 5:00
2016 Le camere invisibili In “Le camere invisibili” the music moves around in sounding constructions of rooms of many forms. The piece elaborates large and small rooms, strange and common rooms, rooms inside rooms, non-existent rooms - invisible rooms, unlikely rooms, impossible rooms, real rooms. And what happens when audio meets boundaries where space breaks down - walls, ceiling, floor, furniture, objects? The title is a rephrasing of Italo Calvino’s masterpiece “Le cittá invisibili”. This composition is partly inspired by Calvinos book, both thematically and in structure. LCI is made on a laptop running Linux, using GPL’ed software CLM/Snd, Faust, SC3 for DSP, and Ardour for stitching things together. 13:00
2015 I Dreamt I Dwelt in Marble Halls As with many of the songs, writings and parodies based on it - this version of “I Dreamt I Dwelt in Marble Halls” has only a tiny little bit to do with the original aria of the same name from Michael William Balfes opera. Balfes gypsy girl dreams about a life in the upper class, with riches and luxury. This piece is also about dreaming, however this dream is even further from reality - not being about anything concrete as such. Nevertheless it takes place in various rooms and spaces, and is full of voices - singing, talking, teasing, shouting, playing and other sound. Dreams can go on for a long time, even if they only occur in a brief moment. The musical manifestation of this dream is also rather short, lasting slightly longer than 5 minutes. The material is recordings of a choir, the space in la Madelaine in Paris, busy merchants out in the street, synthetic sounds and phrases, large spaces and tiny sheds. This material is moulded, twisted and bent, and built upon in new combinations. The original aria is said to bring misfortune, especially if one whistles or sing along in a theater. Legend has it that it was being played aboard the Titanic at the time it struck the iceberg. It’s still too early to say whether this new tune has this same quality. 5:20
2014 Aria ex Aria Verket er en utforsking av anvending av komposisjonsstrukturer for høynivå kontroll av spatialiseringsalgoritmer og lydobjekters geometri - plassering, retning, størrelse, form, tetthet ol. Ifm. komponeringen ble det utviklet nye verktøy i OpenMusic for visualisering og interaktiv kontroll over geometriske strukturer som er anvendbare til komposisjon- og DSP-formål. Dette utviklingsarbeidet var starten på et tett samarbeid med IRCAM om programmering og videreutvikling av det musikalske programmeringsverktøyet OpenMusic, et samarbeid som har pågått siden. Verket ble urframført på MULTI-2014/Avgarde, våren 2014 i Bergen. 12:45
2012 Triple Point Bestilling fra «The Spiral» i Huddersfield, i samarbeid med NOTAM. Finansiert av NKR. Trippelpunktet er en tilstand i naturen hvor stoffer får uvanlige egenskaper. Feks. kan vann opptre samtidig i alle 3 aggregat-tilstandene – som is, væske og damp – og minimale påvirkninger kan føre til en endring direkte fra gass til is eller omvendt, uten å ta veien om flytende form. Fenomenet oppstår typisk på steder mennesker vanligvis ikke ferdes, som ved det voldsomme trykket under store isbreer eller på store havdyp. Musikkstykket er et forsøk på å benytte lyd og rom til å gi lytteren en kroppslig opplevelse av å være direkte koblet sammen med de musikalske objektene. Når musikkens aggregattilstander skifter oppstår analoge endringer i lytteren – når musikken beveger seg, blir lytteren og flyttet på. Dette verket er det første av mine komposisjoner hvor Ambisonics-teknikker er benyttet i alle ledd av arbeidet - koding, forming og dekoding. Verket er det første i en serie verk som alle vil utforske Ambisonics-teknikker og 3d lyd, og arbeide med den samme beslektede tematikken. 14:49
2012 Modelling Musical Mechanics Verket er ett i en serie med samletittelen «Modelling Musical Mechanics» . Serien undersøker bruken av fysiske modeller som komposisjonsalgoritmer for utvikling av materiale, struktur og form. I dette tilfelle er det snakk om biomekaniske modeller med utgangspunkt i menneskekroppens fysikk. Modellene benyttes til å styre parametervalg, og er delvis inspirert av George Lakoffs undersøkelser av «Human-Sized Basic Level Categories» innenfor lingvistikk. I dette stykket for el-gitar og live-elektronikk er fysiske modeller programmert i Common Lisp og Scheme for å modellere arketypiske aspekter av musiseringen - samspillet mellom gitarist og instrument - fysiske muligheter og begrensninger og ulike modus operandi for samspillet mellom hender, fingre, strenger - som en forlengelse av tablaturtradisjonen innenfor gitar. 8:08
2011 Mesa plana (foreløpig tittel) Trio (pi, perc, fl) og live-elektronikk. Bestilling fra CIKADA: Kenneth Karlsson, Bjørn Rabben, Anne Karine Hauge Rønning. «Mesa plana» (foreløpig tittel) er ett i en serie verk som alle benytter ulike fysiske modeller basert på menneskekroppens biofysikk som verktøy i generering og forming av materiale. Modellene anvendes på flere nivåer i komposisjonsarbeidet, i generering av materiale, struktur og form. 11:23
2010 MOMBI 2010 Live stream musikkverk. Bestiller Jon Balke, Tone Mysja. Verket har form som en uavsluttet prosess, uten start eller slutt. Materialet blir kontinuerlig generert og matet inn i verket via uendelige syntese-prosesser og mating fra mikrofonsignaler. Formen oppstår ved at materialstrømmen eksisterer i verket og publikum velger å gå inn i verket og dermed legge igjen føringer og valg som former verket. Publikum opplever verket på nettet. Kontakten med publikum utgjør interaksjonen, og former samtidig verket på en deterministisk, men likevel uforutsigbar måte. Tiden, interaksjonen, valgene publikum gjør i kontakt med verket registreres, og påvirker signalbehandlingen og algoritmene som disponerer og presenterer materialet. Tilsammen utgjør materialet, formen i verket og publikums interaksjon med verket en løkke hvor alle elementene gjensidig påvirker hverandre. En polylog. Verket er en omarbeideing av verket «PolyLogue» fra 2002, med vekt på å gjøre prosesseringen og interaksjonen sanntids-sikker. Prosesseringen er denne gangen programmert i SuperCollider. installasjon
2009 One less than a Perfect Square Elektroakustisk musikk. Et av verkene i «North South project» – et utvekslingsprosjekt mellom komponister fra Sør-Amerika og Norden. «One less than a perfect square» makes three attempts in four minutes at understanding foreign sound material from the other side of the Atlantic Ocean in a context where a small child learns himself how to speak. This triangulation process involves two unknowns and one known. Recordings brought from far away places in South-America; the small child singing the world - wanting to comprehend his environment by putting sonic structure into it and observe any response; and the processing and structuring of the material in a musical composition. All 3 have the same shape. 4:00
2009 Det brukar gå bra Filmmusikk til Beate Grimsruds film med samme tittel. Det pleier å gå bra er historien om forfatteren Beate Grimsrud som mister sin drektige katt Kiril en sommerdag. Letingen etter katten involverer mange personer, og mange tanker, og til slutt kommer romanen Søvnens lekkasje. Et uvanlig selvportrett. Filmen produseres av FilmkreAtörerna i Sverige, og støttes av Norsk Filmfond. Beate Grimsrud står bak både manuskriptet og regien. 48:00
2008 Spor Stier Merker Electroacoustic work. The work «Spor stier merker» is composed out of traces after musical objects, signs of appearing sound-objects, potential phrasings, ambivalent harmonics, diffuse soundfields and similar ill-defined things. Its built on what’s left after impact, as well as signs bearing promises of something appearing, setting up a structure where sound-objects are placed, taken away, and moved around in whats left. While working on the piece ive explored physical modelling techniques to control processes on musical levels associated with traditional composition-tasks: pitch, rhythm, harmony, polyphony, texture. 9:00
2006 Baobab Register «Baobab register» baserer seg på innspilt materiale fra klarinettist Hans Christian Bræin. Baobab treet er gjerne voldsomt store og kompliserte, og det kan være vanskelig å bestemme hva som er opp og ned på treet. Det kan bli eldgammelt, er bra å sitte ved når man forteller sagn og historier, og dessuten inneholde store hulrom fylt med livgivende vann. Det kommer opprinnelig fra Madagascar, men har spredd seg, og er blitt observert på nærliggende små planeter. 13:04
2006 Om bading i Biscaya Konsertforestilling for slagverker, danser, interaktiv audio og video. Bestilling fra Eirik Raude. «Om bading i Biscaya» er en svært fysisk og rytmisk forestilling hvor de trofaste naturlovene blir utfordret vha. kreftene, strukturene, lydene og bevegelsene en slagverker, en danser og live-elektronikk presenterer for publikum underveis. Vha. det kunstneriske materialet i programmet skapes et virtuelt univers med dynamisk justerbare naturlover som utøverne forholder seg til i sitt arbeid med å forstå og kontrollere, tidvis påvirke eller stille spørsmål – av og til følge – størrelser som tid, gravitasjon, friksjon og varme. Forestillingen utnytter avansert sensorteknikk koblet til danser og slagverker for å kontrollere den akustiske og visuelle omgivelsen på scenen. 20:00
2005 Språkets hus «Språkets hus» er et hus du kan gå inn i og møte språket. Der inne vil man høre lydkomposisjoner 1.500 skolebarn i Bærum har laget sammen med komponisten og en forfatter. Det hele med utgangspunkt i opptak fra NRKs radioarkiv. Og snakker man selv i huset, vil stemmen bli plukket opp og integreres i lydkomposisjonen. «Språkets hus» er programmert i SuperCollider. installasjon
2004 Osh bazaar Bestilling fra NOTAM. Lydopptak fra markedet i Bishkek som utgangspunkt, bearbeidet, prosessert og formet til 6-kanals musikkstykke. Strukturen basert på geografiske og antropologiske data som beskriver Silkeveiens dynamiske struktur gjennom 2000 år. Dataene er analysert i Common-Music, og brukt til å kontrollere komposisjonen. 16:30
2002 PolyLogue Interaktiv web-kunst: http://notam02.uio.no/polylogue.html Bestilling fra NOTAM/Kunstnett Norge. «PolyLogue» eksisterer som en Common-Lisp prosess gående på en maskin koblet til Internett. Blant mye annet har prosessen som oppgave å fungere som vev-server. Vev-serveren tar i mot ``http-requests'' på normalt vis fra nettlesere og annet som rører seg på nettet via port 80, og reagerer på disse etter forutsetningene som er programmert inn. All informasjon streamet til http-klienter, som lyd, bilde, tekst, struktur samt grensesnittet til publikum, lenker, ”http-entities”, datastrukturer blir generert dynamisk. Den delen av «PolyLogue» som er vev-server blir dynamisk justert i det funksjonene som reagerer på publikums http-requests forandres. Slik blir «PolyLogue» styrt tildels av mønster i publikums bruk av verket, og tildels av forutsetninger bygd inn i programmet selv. Det er lagt inn et chat-rom, og fragmenter av det du skriver i chat-rommet har blandet seg med det du hører. Du ser musikk som grafikk i tillegg til å høre den som lyd - mens bilder har blitt til toner. Og du vil kunne hente ut notasjoner og spille verket selv. Det å høre på eller se på «PolyLogue» medfører samtidig at verket endres. Ingenting kan forlate serveren i samme tilstand mer enn en gang. (Tekst: Grethe Melby/Kunstnett Norge.) nettkunst
2001 Potential Music For mezzosopran, live-elektronikk audio + video. Bestilling fra mezzosopran Hilde Torgersen. Tekst: Beate Grimsrud. Dette arbeidet tematiserer klassiske kunstneriske problemstillinger om menneskelig kommunikasjon og grensene for verket – spørsmål, forutsetninger, betingelser, paradokser. Komposisjonen utnytter arbeid gjort av etnomusikologer og forsking innen kognitiv musikologi for å kartlegge musikalske grunnsteiner i mennesket, og utnytter utøvere og interaktiv elektronikk i et forsøk på å levere et fritt uttrykk til publikum, hvor den meningsproduserende lytteren er avgjørende for verkets definisjon. Potential Music ble komponert med Common Music, og live-elektronikken ble opprinnelig formet i Max/MSP (audio) og ImageINE (video), men er i senere versjoner omprogrammert med SuperCollider. 15:00
2000 Régla-materialet «Régla - materialet» er et samarbeid med Verdensteatret. Materiale fra deres teaterforestilling ved navn «Régla» ble omarbeidet og videreutviklet vha. CLM og CM, og omskapt til en installasjon styrt gjennom Max/MSP som sto oppe under hele «Oslo OPEN» dette året. installasjon
1999 +/- (Plus/Minus) «+/-» ble bestilt av SISU slagverksensemble. Verket genererer og beveger seg i ulike nivåer av entropi. Entropi er et mål på usikkerheten i et system. Den største motsetningen til entropi er kanskje redundans – repetisjon av elementer i en melding for å forsikre kommunikasjon av informasjon. Negativ entropi forekommer i situasjoner hvor ufullstendige eller tilslørte meldinger kommer fram intakt ved hjelp av mottagerens evne til å fylle inn manglende detaljer og til å gjenkjenne, tross forvrengning eller avbrudd i informasjonen, både mening og innhold i kommunikasjonen. «+/-» ble til med støtte fra Norsk Kulturråd og Fondet for skapende tonekunst. 11:04
1998 Ups-Downs-Ins-Outs vs. Popeyes Bestilling fra NICEM. «Ups-Downs-Ins-Outs vs. Popeyes» er inspirert av moderne medias forenklede, forvrengte, fragmenterte, sminkede, tendensiøse, omformulerte, angstfylte verdensbilde. Popeyes fascinerende enkle og effektive måte å løse problemer på blir omformulert til musikalske grep, og anvendt etter behov i stykket. Stykket benytter en improviserende tilnærming til komposisjonsverktøyene. En fuge basert på Popeye-temaet, generert etter kliniske, algoritmiske regler for kontrapunkt, ligger til grunn for alle bevegelser i stykket. Opp, ned, bak og fram. Modalitet, intervaller, frasering, rytmikk osv. Det som måtte finnes av flyt i dette stykket er laget av Markov-kjeder og L-systemer. «Ups-Downs-Ins-Outs vs. Popeyes» er et low-fidelity arbeid. Moderne verktøy gjør jakten etter mindre smøremyk, mer sammensatt klangbehandling utfordrende. Eksempelvis er biter av romklang, romsimuleringsmodeller, komprimering, kontrastøkning osv. brukt mer som materiale enn layout. Arbeidet ble støttet av KVF. 12:05
1998 Parafrase «Lykkehjul» Disse 2 stykkene ble komponert i 1998, nærmere bestemt natten fra 8. til 9. oktober. Det musikalske materialet for disse 2 parafrasene – Nordheims Solitaire og Mortenssens Lykkehjul sonate er rikt på klang og struktur. De 2 komponistene arbeider begge med interessante musikalske problemstillinger, dog langt fra hverandre. Nordheims klanglig/symbolske smykkedikt og Mortenssens lek med tilfeldighet. På en konsert den 8. oktober i Oslo domkirke ble publikum presentert for en remix av deler av Nordheims Solitaire. Musikken på konserten var meget enkelt strukturelt, og fokuserte først og fremst på klang. Dette er i og for seg naturlig, da Nordheims musikk er kjent for å være enormt rikt nettopp på klang, bla. myke, aggressive, smørende, vakre, stykke, passive, jagende, splintrende, hoggende, stabile, avtagende, deformerende, uhyggelige og maniske klanger. De sidene av Nordheims klangverden som ble tematisert og kom til uttrykk i den nevnte konserten var svært, svært få. De begrenset seg til det man måtte oppfatte som den myke, snille, vare, stillfarende og forsiktige Nordheim. Vel hjemme fra konserten forsøkte jeg å lage musikk som inneholder litt flere av de problemstillingene de 2 originale komponistene arbeidet med i sine verk. 6:35
1998 Parafrase «Solitaire» Disse 2 stykkene ble komponert i 1998, nærmere bestemt natten fra 8. til 9. oktober. Det musikalske materialet for disse 2 parafrasene – Nordheims Solitaire og Mortenssens Lykkehjul sonate er rikt på klang og struktur. De 2 komponistene arbeider begge med interessante musikalske problemstillinger, dog langt fra hverandre. Nordheims klanglig/symbolske smykkedikt og Mortenssens lek med tilfeldighet. På en konsert den 8. oktober i Oslo domkirke ble publikum presentert for en remix av deler av Nordheims Solitaire. Musikken på konserten var meget enkelt strukturelt, og fokuserte først og fremst på klang. Dette er i og for seg naturlig, da Nordheims musikk er kjent for å være enormt rikt nettopp på klang, bla. myke, aggressive, smørende, vakre, stykke, passive, jagende, splintrende, hoggende, stabile, avtagende, deformerende, uhyggelige og maniske klanger. De sidene av Nordheims klangverden som ble tematisert og kom til uttrykk i den nevnte konserten var svært, svært få. De begrenset seg til det man måtte oppfatte som den myke, snille, vare, stillfarende og forsiktige Nordheim. Vel hjemme fra konserten forsøkte jeg å lage musikk som inneholder litt flere av de problemstillingene de 2 originale komponistene arbeidet med i sine verk. 10:03
1998 Lost Faces The absence of an expected object, person, plant, or animal in a picture or the absence of all pictorial representation may also represent the holy or divine. Ancient Christian art often depicted an empty throne on which perhaps lay a folded purple robe or a book as a symbol of the invisible presence of God. In mosques the empty prayer niche represents the presence of Allah. Buddha apparently was not iconically represented in early Buddhist art in accordance with the theory of emptiness”and the radically negative transcendence of the aim of salvation, Nirvana. The rejection of a picture as a means of representing the holy also is a symbolical way of positively asserting the presence of God. “Lost Faces” explores the musical possibilities of objects without any clear physical appearance. 20:50
1997 OIOI «OIOI» er ett elektroakustisk musikkstykke hvor lyden er gjort til gjenstand for visuell utlegging i form av animering. «...the computer-music animation “OIOI” uses a technique called lagged embedding to transcribe the amplitude-values from series of successive samples in a sound-wave to coordinates in a 2-dimensional plane. This was done in a way which sought to reflect the phrase-level of the sound in the graphical world, while at the same time visualizing data on a sample to sample basis...» 4:22
1997 Transparence - Cohérence “Transparence Cohérence” is an investigation along the line between reality and fantasy, always secured in a correspondence between physical gestures and a dream-like world created from the evolution of the actual sound of the piece. The sound plays along the noise-tone axis, building up transparent layers interacting with other such layers. The techniques which have been effective in sculpting the piece are largely various classes of cellular automata, 2nd. and 3rd. order Markov-chains and a few other deterministic algorithms. The sound is built up in a multi-layer fashion, assembling together thousands of small bits and pieces, forming gestures and phrasings, using cross-synthesis and filtered-noise controlled by dynamic spectrum-measurements to gain control over the macro-layers of the sound. 8:24
1996 Coil Elektroakustisk musikk. Stykket vant 2. premie ved EBU’s Rostrum for Electroacoustic Music i 1996. Framført i radio: NRK, Sveriges Radio, BBC, Radio Argentina; ved festivaler: ULTIMA, JIM, Synthése (Bourges), Italia; konserter i Østerrike, Nederland, Italia, Norge, Sverige, Danmark, England, Spania; brukt i undervisning i Norge, Sverige, Danmark og Italia. Spilt inn på NICEMs samle-CD med elektroakustisk musikk fra Norge. 14:05
1994 Superstruktur for Sentralbadet Musikk til danseforestilling i Sentralbadet i Bergen. Forestillingen var et samarbeid mellom KGB (Komponistgruppa i Bergen) og Riss dansekomponi. 8:24
1994 Sublimis Deus «Sublimis Deus» ble bestilt av Storetveit kirke til innvielse av nytt orgel i 1994. 10:35
1994 Song Be Elektroakustisk musikk og klaver. Bestilling fra Music Factory til konsert med James Clapperton samme år. 04:10
1993 Hvileskjær «Hvileskjær» ble bestilt av NRK i forbindelse med åpningen av NOTAM i 1993. Urframført i NRK-radio. 02:30
1992 Oppspent line Elektroakustisk musikk. «Oppspent line» ble urframført ved Music Factory og seinere under NICEMs konsertserie «Lydbilder» samme år. Stykket var resultatet av den første eksamen i computermusikk ved et norsk universitet. 06:30
1990 Adobe - OICS 1990 Elektroakustisk musikk til dans og skulptur. Danseforestilling og installasjon utenfor Vigelandsmuseet i forbindelse med «Oslo International Cheramics Symposium» i 1990. 30:00
34